Ce ne propunem?

Cercetare

Înțelegerea cadrului național privind învățarea pe tot parcursul vieții din România și Slovacia, deprinderea de bune practici din țări performante la capitolul învățare pe tot parcursul vieții (Austria, Irlanda), precum și maparea nevoilor partenerilor sociali.

Propuneri de politici

Cartografierea nevoilor angajaților și angajatorilor și dezvoltarea unei curricule noi, comprehensive, precum și propunerea de soluții de politică publică inovative.

Confederația Patronală Concordia s-a alăturat proiectului AdultLearningROSK pentru a înțelege mai bine nevoile angajaților în raport cu învățare pe tot parcursul vieții și pentru a descoperi bune practici prin care să determinăm angajații din România să fie mai proactivi în această sferă.

Ne dorim să dezvoltăm împreună un ecosistem în care învățarea pe tot parcursul vieții să devină o normalitate pe piața muncii, iar angajații și angajatorii să beneficieze de sprijin în contextul dublei tranziții – verde și digitală – pentru dezvoltarea de noi competențe, în raport cu aceste tendințe.

Află mai multe detalii despre proiect pe site-ul  adultlearningproject.eu

Nume proiect: Challenges form the pandemics: adult learning in Romania and Slovakia

Durată: 18 luni

Coordonator de proiect: The National Union of Employers (NUE)

Co-aplicanți: Confederația Patronală Concordia (CPC), Universitatea Alexander Dubček din Trenčín (TnUAD/TNUNI), Universitatea Politehnică din București

Organizație asociată: BusinessEurope (BE)

Organizații terțe: Irish Business and Employers Confederation (Ibec), The Federation of Austrian Industries (IV)

Participăm la dezvoltarea acestui proiect pentru a ne asigura că angajatorii și angajații din România și Slovacia țin pasul cu transformarea accelerată a pieței muncii și creează capacitatea de a face față în continuare provocărilor legate de dezvoltarea competențelor.

Proiectul își propune să:

Asigure cadrul prin care dialogul social din România și Slovacia ține pasul cu transformarea accelerată a pieței muncii;

Garanteze o mai bună înțelegere a barierelor și obstacolelor angajaților în relație cu învățare pe tot parcursul vieții, pentru a descoperi soluții centrate pe beneficiar;

Îmbunătățească capacitatea partenerilor sociali pentru a participa la procesele de dialog social de la nivel european;

Exploreze soluții pentru îmbunătățirea învățării pe tot parcursul vieții în România și Slovacia, ținând cont de realitățile din teren, inclusiv prin scalarea unor exemple de bune practici din țări mai dezvo5ltate la acest capitol, precum Irlanda și Austria;

Dezvolte curricule noi pentru învățare experimentală, focalizate pe reziliența angajaților și valoare adăugată pentru economie.

Pentru îndeplinirea acestor ținte ambițioase, alături de partenerii din proiecte, vom:

Dezvolta studii și propuneri de politică publică adresate autorităților, angajatorilor și angajații, pentru a stimula participarea adulților la contexte de dezvoltare profesională;

Mapa cadrul național, atât din România, cât și din Slovacia, pentru reglementarea învățării pe tot parcursul vieții, pentru a identifica modul în care partenerii sociali pot fi implicați în acest proces;

Învăța din exemplele altor state, care performează la capitolul LLL - lifelong learning;

Construi curricule pentru învățământul terțiar vocațional în zona digitală & tech pentru a crea noi oportunități pentru adulți, inclusiv prin obținerea de microcredite.

Activitate