Obiectivele noastre

Cum ne propunem să contribuim la o mișcare patronală mai puternică în România?

O confederație mai puternică la nivel local, sectorial și național

Ne îmbunătățim înțelegerea economiei și societății românești și ne extindem la nivel regional prin deschiderea unor Business Huburi.

Elaborarea de politici publice

Facilităm oportunități de învățare pentru membri și antreprenori, efectuăm studii și analize pentru a înțelege mai bine piața muncii din România și propunem politici publice pentru adresarea problemelor.

Creșterea prezenței internaționale

Prin schimburi de experiență și participăre activă la grupurile de lucru din BusinessEurope și Business at OECD (BIAC)

Dialog social mai puternic

Susținem dialogul prin dezvoltare și contribuim la facilitarea consensului și îmbunătățirea cadrului de negociere.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea și consolidarea capacității Confederației Patronale Concordia și a membrilor noștri pentru a fundamenta, elabora și susține politici publice, respectiv pentru a reprezenta unitar și eficace mișcarea patronală din România.

Nume Proiect: Consolidarea capacității Concordia pentru dialog social

Cod MySMIS: 302141

Beneficiar: Confederația Patronală Concordia

Valoarea totală a proiectului (lei):  37.101.208,87 Lei

Valoarea cofinanțării UE:  28.346.990,99 Lei

Valoare din bugetul național: 8.754.217,88 Lei

Obiective specifice: ESO4.2 - FSE+ - ESO4.2_Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii

Perioada de implementare: 60 de luni

Obiectivele specifice ale proiectului:             

Cresterea reprezentativitatii Confederatiei Patronale Concordia la nivel local, sectorial si national             

Cresterea capacitatii Confederatiei Patronale Concordia si a membrilor sai de reprezentare si de interventie in politici publice          

Recunoasterea Confederatiei Patronale Concordia la nivel national ca fiind cea mai importanta organizatie pentru mediul de afaceri si cresterea prezentei internationale

Activități:

Realizarea de analize cu privire la tendintele manifestate la nivel national, sectorial in legatura cu aspecte precum: evolutii economice, conditii de munca, organizarea muncii, necesar de formare, etc

Dezvoltarea si furnizarea de servicii si asigurarea de resurse pentru membri:             

  1. Masuri de sprijin pentru imbunatatirea managementului organizational, a planificarii strategice
  2. Asigurarea infrastructurii necesare in vederea unei functionari adecvate a structurilor reprezentative ale dialogului social pentru Confederatia Patronala Concordia si membrii sai   
  3. Realizarea unor campanii in vederea recrutarii de noi membri
  4.  Dezvoltarea si derularea de activitati si servicii suport si informare pentru membri acțiune implementata in paralel cu derularea serviciilor pentru asigurarea imbunatatirii continue a procesului de furnizare a serviciilor
  5. Schimb de bune practici la nivel european

Derularea de programe de formare pentru partenerii sociali in vederea cresterii calitatii reprezentarii de catre partenerii sociali

Alte masuri de sprijin pentru consolidarea federatiilor membre in calitatea lor de parteneri sociali

Consolidarea prezentei Concordia la nivel international prin afilierea si participarea la organizatiil reprezentative la nivel european si international

Activitate