Ce este Dialogul Social 

Dialogul social poate fi definit ca un proces permanent și evolutiv de consultare, negociere sau pur și simplu ca schimb de informații între reprezentanții guvernelor, angajatorilor și angajaților, pe probleme de interes comun legate de politica economică și socială. Poate avea loc la nivel național, regional sau la nivel de întreprindere. Poate fi trans-sectorial, sectorial sau un mix între acestea. 

De ce avem nevoie de Dialog Social

Într-un climat atât de complex ca cel de acum, în care procesele de producție sunt mai interconectate și relațiile de muncă sunt într-o transformare fără precedent, dialogul social eficient are un rol crucial pentru stabilitatea și progresul societății în ansamblu.

Scopul principal al dialogului social este de a promova consens și implicare democratică în rândul principalilor actori din relațiile de muncă. Structurile și procesele de dialog social de succes au puterea de a rezolva probleme economice și sociale importante, de a încuraja buna guvernare, de a promova pacea și stabilitatea socială și industrială și de a stimula progresul economic.

Cum se poate dezvolta Dialogul Social

Organizații puternice, independente de angajatori și angajați, cu capacitate tehnică și acces la informații relevante;

Voința politică și angajamentul tuturor părților de a se implica în dialog social;

Respectarea drepturilor fundamentale la liberă asociere și negociere

Sprijin instituțional adecvat.

Tipuri de dialog social

Bipartit

între reprezentanții angajaților și cei ai angajatorilor, între sindicate și patronate. Poate lua forma negocierilor colective, a co-determinării sau a consultării pe decizii. Acest tip de dialog poate avea ca finalitate contracte colective de muncă, schimbări de politici ale companiilor și acorduri (tran)sectoriale.

Tripartit

această formă include participarea autorităților și a altor entități publice, pentru a discuta politici publice economice și sociale. El este atât instituționalizat, dar și informal, în cazuri în care e nevoie de contribuția autorităților, sindicatelor și patronatelor. În urma acestor negocieri, se pot modifica standardele naționale și internaționale în muncă, codul muncii sau alte legi politici publice.

Beneficiile dialogului social

Pentru angajați
  • Dialogul social ajută la îmbunătățirea condițiilor de muncă, la schimbarea unor politici în cadrul companiilor sau sectoarelor și are greutate datorită faptului că este o negociere oficială și legitimă
  • Crește participarea democratică și le dă dreptul să participe la luarea deciziilor
  • Oferă protecție angajaților care pot să își exprime problemele, îngrijorările și cererile fără frica de discriminare.
Pentru angajatori
  • Atunci când angajații sunt ascultați și consultați în găsirea unor soluții, aceștia sunt mai mulțumiți și mai motivați, ceea ce duce la un randament mai bun și la o fidelitate mai mare față de angajator.
  • Managementul conflictelor este mult îmbunătățit, dacă acestea sunt discutate de la egal la egal, cu transparență și onestitate. Chiar dacă rezultatul nu este cel dorit întotdeauna, procesul este perceput ca fiind mai corect și oprește escaladarea unor probleme.
Pentru Guverne
  • Îmbunătățirea procesului democratic. Dialogul social reprezintă o formă incluzivă și democratică de a lua decizii și în acest fel pot fi soluționate provocările ce pot afecta pacea socială.
  • Creșterea legitimității. Dacă statul ia decizii fără consultarea patronatelor și a sindicatelor, acestea pot duce la blocaje. Dacă procesul legislativ este susținut de dialog, adoptarea și implementarea măsurilor se poate face mai ușor și mai eficient pentru toți cei implicați.

Confederațiile Patronale

Confederațiile patronale sunt singurele structuri asociative ale mediului privat cu legitimitate dobândită spre a fi consultate de autorități în procesul legislativ, precum și cu dreptul legal de a negocia contracte colective de muncă și de a iniția propuneri legislative.

Confederațiile patronale sunt organizații autonome, fără interese politice sau economice, constituite pentru apăra și promova interesele membrilor săi.

Sindicatele

Sindicatele sunt organizații legitime constituite de către salariați pe baza dreptului la libera asociere, în scopul promovării intereselor lor profesionale, economice și sociale, precum și al apărării drepturilor individuale si colective. Alături de patronate, sindicatele sunt consultate în procesul legislativ și au dreptul legal să negocieze contracte colective de muncă și să inițieze propuneri legislative.

Dialogul Social vs. Dialogul Civic

O distincție importantă este cea dintre dialogul social și dialogul civic. În timp ce dialogul social se desfășoară între reprezentanții angajatorilor și cei ai lucrătorilor, la care se adaugă autoritățile centrale sau locale, participanții la dialogul civic sunt atât patronatele și sindicatele, cât și reprezentanții societății civile (ONG-uri), în cadrul Comitetului Economic și Social (CES), la care se pot adăuga, în alte formate, reprezentanții Guvernului sau ai altor autorități publice. Prin urmare, partenerii sociali sunt doar organizațiile patronale și sindicale.

Consiliul Economic și Social (CES)

Este organism consultativ al Parlamentului şi al Guvernului României în domenii ce țin de politicile economice, financiare și fiscale, relații de muncă, protecția socială, politici salariale și egalitate de șanse, educație, tineret, dezvoltare durabilă, profesii liberale, etc. Membrii CES includ reprezentanți ai patronatelor și sindicatelor reprezentative la nivel național și ai societății civile, care se reunesc în Comisii de specialitate și în Plen.

Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS)

Este organism consultativ la nivel naţional al partenerilor sociali, prezidat de prim-ministru ce cuprinde preşedinţii confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel național, reprezentanţi ai Guvernului, reprezentantul Băncii Naţionale a României, preşedintele Consiliului Economic şi Social şi alţi membri conveniţi cu partenerii sociali. Printre temele abordate se află: stabilirea salariului minim, strategii și proiecte în domeniul social, negocierea și încheierea acordurilor și pactelor sociale, stabilirea sectoarelor de activitate.

Comisiile de dialog social din cadrul ministerelor și autorităților locale

Au rol consultativ și includ reprezentanți ai administrației publice centrale sau locale, reprezentanții organizațiilor patronale și ai organizațiilor sindicale reprezentative la nivel național.

În România, partenerii sociali și modalitatea de reprezentare sunt reglementate prin Legea Dialogului Social Nr. 367/2022

Dialog Social în UE

Concordia este parte a dialogului social european prin BusinessEurope, cea mai mare organizație de reprezentare a intereselor mediului de afaceri la nivel european și a dialogului civic european prin reprezentantul său în Consiliul Economic și Social European (CESE).

Dialog Social Internațional

OIM Agenție tripartită ONU*, reprezintă forul în cadrul căruia se desfășoară dialogul social tripartit la nivel internațional, cu reprezentarea guvernelor, angajatorilor și a reprezentanților lucrătorilor din statele membre. Concordia reprezintă angajatorii din România la OIM prin afilierea la International Organisation of Employers (IOE).

Social Dialogue

Te întrebi cine sunt și ce fac partenerii sociali ai UE? Ești interesat să afli mai multe despre dialogurile sociale sectoriale sau transindustriale? Dialogul social european implică organizații care reprezintă cele două părți ale industriei (angajatori și lucrători) și joacă un rol cheie în abordarea provocărilor cu care se confruntă societățile și piețele muncii noastre. Dialogul social la toate nivelurile este o condiție prealabilă pentru funcționarea economiei Europei și este crucial pentru promovarea atât a competitivității, cât și a echității.

Concordia crede în Dialog pentru dezvoltare și acționează pentru ca acest lucru să se transforme în realitate.

Reprezentăm 16 dintre cele mai importante industrii pentru economia românească. Suntem prezenți în Consiliul Economic și Social (CES), Comitetul Național Tripartit de Dialog Social, comisiile de dialog social din cadrul ministerelor și altor instituții ale statului la nivel național și local, dar și la masa discuțiilor alături de Sindicate și în Comitetele Sectoriale.