Context: Confederația Patronală Concordia desfășoară acest proiect începând cu ianuarie 2021 până la sfârșitul lunii februarie 2023, beneficiind de finanțare prin fondurile norvegiene, cu un grant în valoare totală 334.810 EUR,puse la dispoziție de Innovation Norway în cadrul programului Dialog Social - Muncă Decentă”, 2014-2021.

Scopul principal al proiectului este reprezentat de consolidarea dialogului social în România, în perspectiva numeroaselor provocări viitoare, prin atingerea unor obiective ambițioase, precum: colaborarea partenerilor de dialog social, stimularea dialogului dintre angajatori, sindicate, societatea civilă și autorități, creșterea gradului de utilizare a instrumentelor digitale prin care să accelereze reforma și modernizarea procesului de consultare în cadrul dialogului social, focalizarea atenției publice asupra rolului acestui dialog și valoarea sa pentru o evoluție sustenabilă. Astfel, a fost urmărită creșterea capacității instituționale de implicare în dialogul social la nivel european.

Livrabilele solicitate sunt următoarele:

·       Situațiile financiare aferente perioadei de derulare a proiectului, care să evidențieze alocarea corespunzătoare a fondurilor;

·       Raportul de audit întocmit în conformitate cu cerințele finanțatorului;

·       Management letter în conformitate cu scopul proiectului

BUGET: Echivalentul în lei a 2.000 Euro (toate taxele incluse)

Termenul limită pentru transmiterea întrebărilor de clarificare este 7 februarie 2023 (ora 23:59).

Aplicațiile complete trebuie să fie trimise până cel târziu la data de 14 februarie 2023 (ora 23:59), la adresa de e-mail in.decentwork@confederatia-concordia.ro.

Vor fi luate în considerare doar aplicațiile complete, care îndeplinesc următoarele condiții:

•         aplicantul dispune de experiență în auditarea proiectelor cu fonduri nerambursabile din surse internaționale, în acest scop menționând în ofertă cel puțin 2 proiecte relevante;

•         cifra de afaceri anuală a aplicantului pentru ultimii 3 ani excede cel puțin valoarea unui potențial contract de servicii pentru auditarea prezentului proiect (conform limită buget menționată mai jos);

•         aplicantul dispune de personal specializat în derularea activităților de audit conform Standardului ISA 805, dovedit prin CV-urile membrilor echipei ce urmează să fie alocată scopului propus.

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile aici.

Această activitate este parte a proiectului “Consolidarea Dialogului Social în România”, implementat de Confederația Patronală Concordia în parteneriat cu NHO – Confederația Patronală din Norvegia.

Proiect  sprijinit de Norvegia prin Granturile Norvegiene 2014-2021, în cadrul Programului  “Dialog Social-Muncă Decentă”  

Documente:

Abonează-te la Newsletter

Ești asaltat de mii de informații în fiecare zi. Pe rețelele sociale, la tv, la radio. Câte îți sunt utile în viața de zi cu zi sau la serviciu? Dacă vrei să rămâi conectat doar la informațiile relevante, alătură-te comunității Concordia și vei primi puterea de a ști.