Dialogul social european reprezintă un principiu emblematic al modelului social european și se referă la discuții, consultări, negocieri și acțiuni comune ce implică organizațiile care reprezintă angajatorii și lucrătorii. Poate fi bipartit, între organizațiile patronale europene (BusinessEuropeSMEUnited și SGI Europe) și sindicate (ETUC) sau tripartit, implicând totodată instituțiile UE. În format bipartit, angajatorii și sindicatele pot negocia și semna Acorduri Cadru Autonome, precum și Directive, înaintea instituțiilor.  

Organizații europene la care Confederația Patronală Concordia este afiliată

BusinessEurope 

BusinessEurope este principalul susținător al mediului de afaceri la nivel european, un partener social recunoscut, având ca membri cu drepturi depline organizații din 35 de țări europene. Lucrează în numele membrilor pentru a se asigura că vocea mediului de afaceri este auzită în procesul de elaborare a politicilor europene, interacționând direct cu alți parteneri sociali europeni și instituții UE.  

Concordia este membru asociat, singurul reprezentant al angajatorilor români.  

Comitetul Economic și Social European (CESE) 

CESE este un organ consultativ ce oferă reprezentanților grupurilor de interes socio-ocupaționale europene, precum și altora (angajatori, sindicate, societatea civilă), o platformă formală în cadrul căreia să își exprime punctele de vedere cu privire la problematicile UE. Opiniile acestuia sunt adresate Consiliului, Comisiei Europene și Parlamentului European. Concordia reprezintă angajatorii români (Grupul 1).  

Dialogul social european este recunoscut în Articolele 154 și 155 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Comisia Europeană are obligația de a consulta partenerii sociali înainte de prezentarea unor propuneri în domeniul politicii sociale, precum și pe conținutul acestor propuneri, iar aceștia pot decide, în baza autonomiei recunoscute, să abordeze subiectul în format bi-paritit.   

Biosolutions in Europe

Începând cu anul 2024, Confederația Patronală Concrodia s-a alăturat coaliției European Biosolutions Coalition. Aceasta este o inițiativă stabilită de mai multe organizații ale industriei care promovează biosoluțiile în Europa și militează pentru tranziția verde. Alături de Concordia, mai fac parte din această coaliție confederații patronale din Austria, Danemarca, Olanda, Elveția, Italia, Germania și Lituania. 

Europe Unlocked

Europe Unlocked este o coaliție de organizații care militează pentru a pune în centrul agendei europene subiectul competitivității și întărirea pieței unice europene. Este o coaliție finanțată de organizația patronatelor suedeze. Alături de Concordia, din această coaliție europeană mai fac parte reprezentanți ai mediului de business din Polonia, Estonia, Norvegia, Germania și Slovacia. 

Dialogul social la nivelul Uniunii Europene

Consultarea la nivel european este un proces structurat în două etape:  

  • Prima are ca obiect posibilele direcții ale potențialei propuneri legislative în domeniul politicilor sociale. Comisia notifică partenerii sociali în legătură cu inițiativa și transmite un document ce schițează cadrul propunerii legislative.   
  • A doua etapă a consultării are ca obiect documentul elaborat ca urmare a centralizării contribuțiilor colectate în prima etapă. 

Care sunt structurile implicate în dialogul social european?

  • Comitetele pentru dialog social   

Principalul organism pentru dialogul social trans-sectorial la nivel european este Comitetul pentru Dialog Social (SDC). Este alcătuit din reprezentanții angajatorilor și lucrătorilor din statele membre, partenerii sociali europeni și reprezentanții Comisiei Europene. Se întâlnește de 3-4 ori pe an, adoptă texte negociate de ambele părți și identifică potențiale viitoare inițiative. Concordia participă în mod activ în SDC.  

Comitetele Sectoriale Europene de Dialog Social – forul în care reprezentanții partenerilor sociali europeni la nivel de sector pot discuta problemele specifice. Există 43 de comitete sectoriale în prezent. 

  • Summitul Social Tripartit – este organizat de două ori pe an (unul la fiecare președinție rotativă) și reunește reprezentanții troika ai președinției rotative ai Consiliului Uniunii Europene, ai Comisiei Europene și ai partenerilor sociali, la cel mai înalt nivel. Obiectivul acestui for este să asigure participarea efectivă a partenerilor sociali în implementarea politicilor economice și sociale UE, în raport cu agenda troika. Concordia a participat la Summit-ul Social Tripartit în perioada Președinției României la Consiliul Uniunii Europene (2019).  
  • Comitetele Consultative – stabilite pentru susținerea anumitor politici UE- au o structură tripartită (reprezentanți ai statelor membre și ai partenerilor sociali). Astfel, partenerii sociali europeni pot juca un rol informal de coordonare. Un astfel de comitet este Comitetul pentru Fondul Social European (ESF).   
  • Agenții europene tripartite – partenerii sociali sunt reprezentați și în Consiliile de Administrație ale următoarelor agenții europene, contribuind astfel în mod direct la guvernanța acestor organisme:  Eurofound, EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Siguranța și Sănătatea în Muncă, CEDEFOP - Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Vocaționale. 
  • Alte organisme: partenerii sociali europeni îndeplinesc diverse roluri în alte organisme și structuri UE, precum Autoritatea Europeană pentru Muncă. Concordia are un reprezentant ca observator alternativ din partea BusinessEurope pentru Platforma europeană pentru combaterea muncii nedeclarate.  

Partenerii sociali joacă un rol important în ceea ce privește Semestrul European și reformele naționale evaluate prin acest cadru, inclusiv Planurile Naționale de Redresare și Reziliență (PNRR-urile). Concordia este implicată în mod activ în consultările pe reformele economice și sociale.  

Noutăți

Competitivitatea UE după 2 ani de pandemie – un barometru BusinessEurope

Barometrul din acest an conturează imaginea impactului pe termen lung pe care pandemia de COVID-19 l-a avut asupra economiei UE, luând în considerare cinci piloni: mediul de afaceri, taxele și finanțele publice, accesul la finanțare, piața muncii, capitalul uman și aptitudinile, inovarea.  
25 martie 2022

Prioritățile legislative ale UE pentru 2022

Liderii instituțiilor UE au semnat în decembrie 2021 o Declarație Comună în care identifică prioritățile legislative cheie pentru 2022. Acestea sunt fie inițiative care se află deja la co-legiuitori, fie noi propuneri care vor fi înaintate de către Comisie până în toamnă.
10 ianuarie 2022

Salariul minim european

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene vor negocia textul final al legii UE cu privire la salariul minim, după ce co-legiuitorii și-au adoptat pozițiile și mandatele de negociere.
29 noiembrie 2021

Colaborări internaționale